โปรแกรมการแข่งขัน ศึกช้างมวยไทยเกียรติเพชร วันอาทิตย์ที่ 2 สิงหาคม 2563 เวลา 18:00น. เวที อตก.3

ข่าวมวยไทย

คู่ที่1.
🔴อชิรชัย อ.อู๊ดอุดร พิกัด 107 ชั่งได้ 108.2-1.2
🔵ทศกัณฑ์ ส.รักชาติ พิกัด 107 ชั่งได้ 108.4-1.4

ข่าวมวยไทย

คู่ที่2.
🔴ยอดเพชร ส.สปาร์คยิม พิกัด 114 ชั่งได้ 115.6-1.6
🔵เกียรติเพชร เกียรติชัชนันท์ พิกัด 114 ชั่งได้ 113.4

ข่าวมวยไทย

คู่ที่3.
🔴สามสิงห์ ป.พีณภัทร พิกัด 134 ชั่งได้ 134.9-.9
🔵วายุน้อย เพชรเกียรติเพชร พิกัด 134 ชั่งได้ 135.2-1.2

ข่าวมวยไทย

คู่ที่4.
🔴ดาร์กี้ 5G THAI พิกัด 142 ชั่งได้ 141.4
🔵ตักศิลา ช.ห้าพยัคฆ์ พิกัด 142 ชั่งได้ตามพิกัด

ข่าวมวยไทย

Written by