ศึกจ้าวมวยไทย วัน เสาร์ที่ 18 กรกฎาคม 2563

ผลช่างน้ำหนัก ศึกจ้าวมวยไทย วัน เสาร์ที่ 18 กรกฎาคม 2563 เวทีสนามมวย อ้อมน้อย  เวลา 12.15-14.00 น. ช่อง 3

วันพันล้าน พี.เค.แสนชัยมวยไทยยิม

คู่ที1
🔴วันพันล้าน พี.เค.แสนชัยมวยไทยยิม พิกัด 140 ชั่งได้ 140.4-4
🔵เพชรธงชัย ทีบีเอ็ม.ยิม พิกัด 140 ชั่งได้ ตามพิกัด

ศิลาทอง ช.ห้าพยัคฆ์

คู่ที2
🔴ศิลาทอง ช.ห้าพยัคฆ์ พิกัด 135 ชั่งได้ ตามพิกัด
🔵บัวเขียว ป.เปาอินทร์ พิกัด 135 ชั่งได้ ตามพิกัด

เสกสรร อ.ขวัญเมือง

คู่ที3
🔴เสกสรร อ.ขวัญเมือง พิกัด 140 ชั่งได้ ตามพิกัด
🔵ธนญชัย สมหวังไก่ย่าง พิกัด 140 ชั่งได้ ตามพิกัด

จักรตราเล็ก เงาะบางกะปิ

คู่ที4
🔴จักรตราเล็ก เงาะบางกะปิ พิกัด 119 ชั่งได้ ตามพิกัด
🔵เพชรทวี ส.พงศ์อมร พิกัด 119 ชั่งได้ ตามพิกัด

Written by