ก้าวหน้าพรัอมบู๊แสงมณี137ป. ก้าวหน้า พร้อมเจอ แสงมณี

ข่าวมวยไทย

แต่ขอน้ำหนักเต็มที่ 137 ปอนด์ เพราะเวตตนเล็กกว่าเจ้าบอล ถ้าหากน้องลดลงมาได้ก็ยินดีไม่มีปัญหา

ข่าวมวยไทย

ข่าวมวยไทย

Written by