ผลช่างน้ำหนัก ศึกส.สมหมาย วันพุธที่ 15 กรกฎาคม 2563

ข่าวมวย

ผลช่างน้ำหนัก ศึกส.สมหมาย วันพุธที่ 15 กรกฎาคม 2563 สนามมวย ราชดำเนิน  เวลา 19.00-21.30น.

เพชรท่าจีน ศิษย์กำนันเหน่ง

คู่ที1

🔴เพชรท่าจีน ศิษย์กำนันเหน่ง พิกัด 106 ชั่งได้ตามพิกัด
🔵ดอนสัก ลีโอปอล พิกัด 106 ชั่งได้ตามพิกัด

ยอดปิติ เพชรรุ่งเรือง

คู่ที2
🔴ยอดปิติ เพชรรุ่งเรือง พิกัด 135 ชั่งได้ตามพิกัด
🔵รุ่งชัย เอกเมืองนนท์ พิกัด 135 ชั่งได้ตามพิกัด

ใบไผ่ โยธารักมวยไทย

คู่ที3
🔴ใบไผ่ โยธารักมวยไทย พิกัด 139 ชั่งได้ตามพิกัด
🔵รักสมหมาย เงาะบางกะปิ พิกัด 139 ชั่งได้ตามพิกัด

เพชรลำสินธุ์ ช.ห้าพยัคฆ์

คู่ที4
🔴เพชรลำสินธุ์ ช.ห้าพยัคฆ์ พิกัด 136 ชั่งได้ตามพิกัด
🔵ธงชัย เพชรรุ่งเรือง พิกัด 136 ชั่งได้ตามพิกัด

ก้าวหน้า พี.เค.แสนชัยมวยไทยยิม

คู่ที5
🔴ก้าวหน้า พี.เค.แสนชัยมวยไทยยิม พิกัด 138 ชั่งได้ตามพิกัด
🔵ยอดเหล็กเพชร อ.อัจฉริยะ พิกัด 138 ชั่งได้ตามพิกัด

Written by